Bezpieczeństwo RODO

DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH ORAZ OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W EEG INSTYTUT

Początek formularza

Aktualizacja danych

Zaloguj się na swoje konto aby potwierdzić swoje dane lub dokonać zmian.

Uwaga zachęcamy do założenia konta w celu otrzymywania bezpiecznych informacji. 

Zaznacz poniższe zgody, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane zgodnie z warunkami podanymi na dole strony.

Zaznacz wszystkie poniższe zgody:

 • Ο Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EEG INSTYTUT w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz w zakresie produktów i usług innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem EEG INSTYTUT
 • Ο Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez EEG INSTYTUT drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu.
 • Ο Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez EEG INSTYTUT przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres e-mail w celu marketingu bezpośredniego.
 • Ο Wyrażam zgodę na zautomatyzowane profilowanie marketingu produktów i usług EEG INSTYTUT na podstawie mojej aktywności na platformie sprzedażowej ieeginstytut.pl oraz www.eeginstytut.pl
 • Ο Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EEG INSTYTUT, w celu prowadzenia badań jakości obsługi oraz jakości oferowanych produktów i usług.

 

Osoba składająca powyższe oświadczenia oświadcza, że została poinformowana, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest EEG INSTYTUT z siedzibą przy ul. Londyńskiej 2; 03-921 Warszawa.
 2. Kontakt z osobą realizującą w EEG INSTYTUT zadania związane z ochroną danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: daneosobowe@eeginstytut.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe".
 3. Dane osobowe zbierane są w celu:

o    marketingu bezpośredniego administratora,

o    w celach wskazanych w powyższych oświadczeniach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem'),

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz EEG INSTYTUT usługi w zakresie administrowania zasobami informatycznymi (sprzętem i oprogramowaniem magazynowo-ksiegowym, a w tym archiwizacji baz danych) oraz badań jakości obsługi oraz oferowanych produktów i usług.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.
 3. Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych powyżej celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne bez konsekwencji wynikających z ich niepodania.
 7. Osoba składająca powyższe oświadczenia może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.
 8. Dane osobowe osoby składającej powyższe oświadczenia będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego EEG INSTYTUT, bez powstania skutków prawnych po stronie osoby składającej powyższe oświadczenia, przy czym osobie tej przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

* pole obowiązkowe
** Brak zgody oznacza wyłączenie konta użytkownika na stronie www.ieeginstytut.pl

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informujemy, iż Państwa dane znajdują się w naszych systemach informatycznych spółki Home.pl. Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do: nazwa firmy, imię i nazwisko, e-mail, telefon, NIP firmy.

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Administratora danych (sprzedaż towarów i usług znajdujących się w ofercie EEG INSTYTUT), marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w celach statystycznych, przesyłania informacji handlowych na adres e-mail i NIE PRZEWIDUJE SIĘ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM TRZECIM. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dodatkowo, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach przekazywania ich innemu administratorowi danych. W celu złożenia reklamacji lub innego pisma, regulującego zawarte Umowy i Porozumienia, należy dostarczyć dokument w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl